Het rijksinstuut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is de openbare instelling voor sociale zekerheid. Je kan bij hen onder andere terecht voor vragen in verband met terugbetalingen, arbeidsongeschiktheid en socio-professionele herintegratie. Meer informatie kan je vinden op hun website.

http://www.riziv.fgov.be


Voor meer informatie over werkhervatting na een lange tijd van afwezigheid kan je de heldere brochure "Terug aan het werk na een lange afwezigheid om medische redenen" lezen. Deze brochure is beschikbaar via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=43305


De VDAB maakt je graag wegwijs in trajectbegeleiding en het aanvragen van loopbaancheques

www.vdab.beCoaching en loopbaanbegeleiding tijdens en na kanker. Hieromtrent bestaan mooie initiatieven zoals bv

www.droomwijzer.beVoor algemene en uitvoerige informatie, getuigenissen en acties over borstkanker, kan je terecht bij Pink Ribbon.

www.pink-ribbon.beHeb je financiële zorgen? Dan kan je je richten tot de sociale dienst van je ziekenfonds, of tot het OCMW van je gemeente